KW - /
SCH -

Doneren

Wil je Christian Surfers Holland financieel steunen, dan kan dat op NL74 RABO 0364 6167 76, t.n.v. Stichting Christian Surfers Holland te Katwijk.

Naam:
Stichting Christian Surfers Holland

RSIN/fiscaal nummer ANBI:
819843453

Contactgegevens:
info@christiansurfers.nl

Stichting Christian Surfers Holland
P.a. Tijmstraat 39
2225 RJ Katwijk aan Zee

Bestuurssamenstelling:

J. Schoneveld (voorzitter), woonachtig te Katwijk
E.H. van der Mark (secretaris), woonachtig te Katwijk
C.J. de Vries (penningmeester), woonachtig te Katwijk
M.T. van Loon, woonachtig te Scheveningen
D. van der Plas, woonachtig te Katwijk
A. Plug, woonachtig te Katwijk

Beleidsplan:

Onze visie:

Een Christelijke aanwezigheid en getuige te zijn in de surf community.

Onze doelen:

 1. Evangeliseren onder de surf community in Nederland en daarbuiten
 2. Het dienen van de lokale kerk door een brug te bouwen tussen de kerk en het strand

Onze kernwaarden:

EVANGELISATIE – Evangelisch in aard en smaak, waarmee we bedoelen dat we ons richten op het centraal staan van Christus, de prioriteit van het Evangelie en de autoriteit van de Bijbel.

SURFEN – We mobiliseren surfers om surfers te bereiken door het surfen. We laten zien hoe ons surfen ondergeschikt is aan Christus.

PARTNEREN – Partneren met de lokale kerk, en interkerkelijk zijn in leiderschap en verantwoording.

INTEGREREN – We zijn geïntegreerd in de lokale surfgemeenschap en we creëren een Christelijke gemeenschap van waar we uit dienen.

TRANSFORMEREND – We geloven dat het Koninkrijk van God het leven van een surfer verandert, en de surfcultuur waar hij bij hoort.

DIENEN – Onze bediening is gebaseerd op relaties van vertrouwen, die ontstaan zijn door het dienen. Dienen is een sleutel tot leiderschap.

TOERUSTEN – We mobiliseren vrijwilligers, rusten hen toe en helpen hun om eruit te halen wat erin zit. Onze bediening staat open voor initiatieven, bij wie ze ook vandaan komen.

Beloningsbeleid bestuurders:

De bestuurders ontvangen – conform de statuten – geen enkele financiële beloning voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Het betreft 100% vrijwilligerswerk.

Doelstelling:

 1. De stichting heeft ten doel het slaan van bruggen tussen het strand en de kerk door het uitdragen van het Christelijk geloof, en tracht haar doelen onder meet te verwezenlijken door het organiseren van en bieden van ondersteuning bij (sport)evenementen (waaronder fundraisers), excursies en werkweken (conferenties) alsmede het houden van Bijbelstudies en het bieden van een veilige plek aan jongeren voor vrijetijdsbesteding
 2. De stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods onomstreden geschreven woord.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

De meeste activiteiten worden gecommuniceerd via de website/BLOG of via de Facebook pagina van Christian Surfers. De belangrijkste regelmatig terugkerende activiteiten zijn:

 • Hapsch und Schnaps: Opening van het nieuwe jaar en CS seizoen op ontspannen wijze;
 • Christian Surfers Katwijk: 1 a 2 keer per maand Bijbelstudie, spreker, hang out voor jongeren. Ook actuele thema’s over hoe om te gaan met drugs, seks, alcohol, en social media komt aan de orde;
 • Christian Surfers Scheveningen: regelmatige Bijbelstudie avonden;
 • Christian Surfers Domburg: in opstartfase met nieuwe leiding;
 • Christian Surfers European Leaders Conferentie: leiderschapstraining;
 • Christian Surfers UK conferentie: conferentie in Engeland die met groep jongeren bezocht wordt;
 • Fundraisers: Geld ophalen voor het goede doel. Meestal 3e wereld landen via het CSI netwerk. Dit gebeurt door o.a. het geven van surflessen, SupXperience of andere acties.
 • Ondersteunen van andere initiatieven: Soep, eten of schoenen uitdelen aan daklozen, het geven van surflessen aan ex gedetineerden, SurfAlpha via kerk etc. Helpen bij de Holland Surf Association of Domburg Classic bij de organisatie van wedstrijden;
 • Filmavonden: Vaak films van Walking on Water met een dieperliggende boodschap;
 • Christian Surfers Holland Conferentie: jaarlijkse conferentie waarin terug geblikt wordt op de activiteiten die dat jaar gedaan zijn, vooruitgekeken wordt naar het komende jaar. Onder leiding van een externe spreker zijn er Bijbelstudies, muziek, beeld, geluid. Etc.

Financiële Verantwoording:

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven geadministreerd en vervolgens gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Deze cijfers worden 1 keer per jaar op de bestuursvergadering besproken, waar de penningmeester verantwoording aflegt en gedechargeerd wordt. Deze cijfers zijn beschikbaar via de penningmeester, voorzitter of secretaris.